DMOP-10-J

İSTASYON SINIFI, METAL-OKSİT BAZLI, ATLAMA ARALIKSIZ,
DMOP TİPİ PARAFUDRLAR

 

DMOP - 10 - JAnma Boşalma Akımı : 10kA (8/20 µs)
Hat Boşaltma Sınıfı : 3
Enerji Soğurma Kapasitesi : 6.1 kJ/kV,
Yüksek Akım Darbesi Dayanımı : 100 kA-peak (4/10 µs)
Uygulanan Standartlar : IEC 99-4, TSEN 60099-4
Kullanım Yeri : Harici tip, 0-1200 m. Yükseklikte
Frekans : 48-62 Hz

 

METAL-OKSİT PARAFUDRLAR

Metal-oksit parafudrlar, ZnO bazlı vasilatörlerin çok yüksek değişken direnç karakteristikleri sayesinde, eski tip SİC bazlı atmala aralıklı parafudrların tersine, atlama aralıksız olarak tasarımlanmışlardır. Bu özelliği sayesinde metal-oksit parafudrlar;

- Uzun işletme ömrü
- Yüksek seviyede koruma karakteristikleri
- Yüksek hassasiyet
- Yüksek güvenilirlilik

bakımından çok üstün niteliklere sahiptirler. Atlama araklıksız tasarım, aynı zamanda, büyük hızla yükselen darbelere (dik akım darbeleri) karşı parafudrun çok kısa sürede koruma işlevini yerine getirmesini sağlar. Böylelikle Metal-oksit parafudrlar, korumakla yükümlü oldukları teçhizatın zamanla düşen izolasyon seviyelerinin daha az aşınmasına önemli katkıda bulunurlar.


DMOP TİPİ PARAFUDR YAPISI


A) Varistörler

Disaş A.Ş. üretim tesislerine ulaşan DMOP-tipi parafudrlarda kullanılan ZnO dirençler (varistörler), kullanım öncesi artık gerilim ve kaçak akım deneylerine tabi tutulurlar.

Kullanıma alınan varistörler, özel tasarıma sahip dizginlendirme sistemi ile porselen izolatör içine tek bir sütun halinde monte edilir. Bu özel tasarım hem varistörlerin yüksek akım darbelerine karşı dayanıklılığını, hem de parafudrun ısıl karaktaristiklerinin sürekliliğini arttırmaktadır.

DMOP-tipi parafudrlardakullanılan varistörler, hem düşük artık gerilim değerleri sayesinde korumakta olduğu cihazların izolasyonlarının daha az zorlanmasını, hem de yüksek enerji kapasiteleri ile işletmede uzun süre kullanabilme olanağını temin eden üstün özellikli ZnO dirençleridir.

B) Porselen İzolatör

Özel etek şekillerine sahip porselen izolatörler, yağmur altındaki deneylerde yüksek dayanım değerlerine sahip olup, en ağır kirlenme koşullarında bile yeterli dayanım saviyelerini sürdürürler.

C) Basınç Boşaltma

DİSAŞ A.Ş. DMOP-tipi parafudrları için basınç boşaltma işlevi için özel bir tasarım geliştirerek, bu tasarımı CESI laboratuarlarında yaptırdığı tip testleri ile belgelemiştir. Herhangi bir nedenle arızalanmış parapfudrun içinde oluşan çok yüksek sıcaklığa ve basınca sahip gazlar, bu özel tasarımda çok kısa sürede ( 1-2 milisaniye) izolatör dışına atılırlar. Böylelikle porselen izolatörün şiddetle patlaması ve çevredeki cihazlara zarar vermesi önlenmiş olur.

D) Parafudr Ayırıcısı

DMOP-10-J tipi parafudrlar (6kV-36kV) için, müşteri tarafından istenmesi durumunda, parafudr ayırıcısı ile birlikte temin edilirler.

Parafudr ayırıcısı, parafudr içinden (herhangi bir arıza nedeniyle) aşırı bir akım geçip parafudr arızalandığında, parafudrun sürekli olarak devrede kalması engellenmiş olur, hem de parafudrun arızalandığının uzaktan görülmesi temin edilir.

TİP DENEYLERİ


Müşterinin talebi halinde aşağıdaki tip deneyleri de DİSAŞ A.Ş. Laboratuarlarında uygulanabilir.

 • Porselen İzolatörün Yaşta Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi Deneyi.

 • Boşalma Akımı/Artık Gerilim Eğrisi Deneyi

DMOP-tipi parafudrların tasarımları da sahip oldukları, uluslar arası bağımsız laboratuarlardan alınmış tip test raporları ile kanıtlanmaktadır. Söz konusu tip test raporları;

 • Porselen izolatörün yalıtım dayanıklılık deneyleri

 • Varistörlerin elektriksel karakteristiklerini

 • Komple parafudrun basınç boşaltma deneylerini

 • Parafudr ayırıcısının çalışması deneylerini

Kapsayarak, metal-oksit parafudru oluşturan tüm elemanların birlikte veya tek tek uluslar arası standartlara uygunluğunu kanıtlar.

 

KALİTE KONTROL

Disaş marka, DMOP-tipi parafudrlar ve bunları oluşturan varistörler, Disaş A.Ş.’nin İSO-9001 Kalite Sistem Belgesi çerçevesinde, kendi laboratuarlarında IEC 99-4 standardına uygun oalrak aşağıdaki imalat deneylerine tabi tutulurlar.

 • Anma boşalma akımında artık gerilim deneyi

 • Referans gerilimi deneyi

 • Kaçak akım (rezistif ve kapasitif bileşenler) deneyi

 • Kısmi boşalma seviyesi ölçümü

 • Mahfaza kaçağı deneyi

Bu deneylere ait sonuçları kapsayan rapor müşteriye malzeme ile teslim edilir.


PARAFUDR SEÇİMİ

Metal-oksit parafudrların sağlıklı kullanımı için Anma Gerilimi (Ur) ve Marksimum Sürekli İşletme Gerilimi’nin (Uc) doğru seçimi çok önemlidir. Metal-oksit parafudrların Maksimum Sürekli İşletme Gerilimi (Uc) değeri, parafudra işletme ömrü boyunca sürekli uygulanabilecekşebeke frekanslı en yüksek gerilimi gösterir. Bundan dolayı, parafudra uygulanacak faz-toprak arası sürekli işletme geriliminin parafudrun Uc değerini aşmaması gerekir.

Her parafudrun anma gerilimine karşılık gelen Uc değeri, bu katalogdaki çizelgede belirtilmiştir. Parafudr seçimi konusunda şüpheleriniz varsa, lütfen DİSAŞ A.Ş.’den “ZnO parafudr seçimi” ile ilgili kılavuzu talep ediniz.


PARAFUDR MONTAJI

Standart Sevkiyat: DMOP-10-J tipi parafudr tabandan montajlı tip parafudrdur. Bu parafudrların, beton veya çelik konstrüksiyonlara montajı, parafudrla birlikte verilen parafudr tabanında kullanılacak 4 adet M16 cıvata ile yapılır. Parafudr tabanındaki M12 cıvata ise "topraklama" için kullanılır. Hat boşaltması ise, müşterinin talebine göre Ø30x80mm veya Ø40x120mm boyutlarındaki silindirik terminal ile yapılır.

Aksesuarlar: Anma gerilimi (Ur) 120kV'dan yüksek olan parafudrlar için korona halkası standart olarak verilir. DMOP-10-J tipi parafudrlar, talep edilmesi halinde, ampermetresiz veya ampermetreli darbe sayıcı ve izole ayaklarla birlikte temin edilebilir.Ust: Dik Akım Darbesi
Usw: Açma Kapama Akım Darbesi
Ulight: Yıldırım Akım Darbesi


-Yüksek Akım Darbesi : 100 kA-tepe (4/10μsn. dalga)
-Uzun Süreli Akım Darbesi : 610 A-tepe, 2400μsn.
-Hat Boşaltma Sınıfı : 3
-Geçici Aşırı Gerilim Kapasitesi : Süre; 1sn. :TOV = 1.46 x Uc, Süre; 10sn. :1.42 x Uc

Ur : Anma Gerilimi
Uc : Parafudrun Maksimum Sürekli İşletme Gerilimi
Usteep : Dik Akım Darbesinde Maksimum Artık Gerilim
Usw : Açma Kapama Akım Darbesinde Maksimum Artık Gerilim
Urees : Yıldırım Akım Darbesinde (8/20μsn.) Maksimum Artık Gerilim
TOV : Geçici Aşırı Gerilim


 ©2011 Disaş AŞ