ZLA-X15

METAL-OKSİT BAZLI, ATLAMA ARALIKSIZ,
SİSTEM GERİLİMİ 420kV'A KADAR UYGUN
ZLA-X15 TİPİ PARAFUDR

 

ZLA-X15Hat Boşaltma Sınıfı : 3
Anma Boşalma Akımı : 10kA (8/20 µs)
Enerji Soğurma Kapasitesi : 6.1 kJ/kV,
Yüksek Akım Darbesi Dayanımı : 100 kA-peak (4/10 µs)
Uygulanan Standartlar : IEC 99-4, TSEN 60099-4
Kullanım Yeri : Harici tip, 0-1200 m. Yükseklikte
Frekans : 48-62 Hz
Basınç Boşaltma Sınıfı : 50kA rms, sim

*İstenildiği taktirde,
Hat Boşaltma Sınıfı : 4
Anma Boşalma Akımı : 20kA (8/20 µs)
olan parafudrlar da temin edilir.


METAL-OKSİT PARAFUDRLAR

Metal-oksit parafudrlar, ZnO bazlı vasilatörlerin çok yüksek değişken direnç karakteristikleri sayesinde, eski tip SİC bazlı atmala aralıklı parafudrların tersine, atlama aralıksız olarak tasarımlanmışlardır. Bu özelliği sayesinde metal-oksit parafudrlar;

- Uzun işletme ömrü
- Yüksek seviyede koruma karakteristikleri
- Yüksek hassasiyet
- Yüksek güvenilirlilik

bakımından çok üstün niteliklere sahiptirler. Atlama araklıksız tasarım, aynı zamanda, büyük hızla yükselen darbelere (dik akım darbeleri) karşı parafudrun çok kısa sürede koruma işlevini yerine getirmesini sağlar. Böylelikle Metal-oksit parafudrlar, korumakla yükümlü oldukları teçhizatın zamanla düşen izolasyon seviyelerinin daha az aşınmasına önemli katkıda bulunurlar.

 

ZLA TİPİ PARAFUDR YAPISI


A) Varistörler

Disaş A.Ş. üretim tesislerine ulaşan ZLA-tipi parafudrlarda kullanılan ZnO dirençler (varistörler), kullanım öncesi artık gerilim ve kaçak akım deneylerine tabi tutulurlar.

Kullanıma alınan varistörler, özel tasarıma sahip dizginlendirme sistemi ile porselen izolatör için etek bir sütun halinde monte edilir. Bu özel tasarım hem varistörlerin yüksek akım darbelerine karşı dayanıklılığını, hem de parafudrun ısıl karaktaristiklerinin sürekliliğini arttırmaktadır.

ZLA-tipi parafudrlarda kullanılan varistörler, hem düşük artık gerilim değerleri sayesinde korumakta olduğu cihazların izolasyonlarının daha az zorlanmasını, hem de yüksek enerji kapasiteleri ile işletmede uzun süre kullanabilme olanağını temin eden üstün özellikli ZnO dirençleridir.

B) Porselen İzolatör

Özel etek şekillerine sahip porselen izolatörler, yağmur altındaki deneylerde yüksek dayanım değerlerine sahip olup, en ağır kirlenme koşullarında bile yeterli dayanım saviyelerini sürdürürler.

C) Basınç Boşaltma

DİSAŞ A.Ş. ZLA-tipi parafudrları için basınç boşaltma işlevi için özel bir tasarım geliştirerek, bu tasarımı uluslararası laboratuarlarda yaptırdığı tip tesisleri ile belgelemiştir. Herhangi bir nedenle arızalanmış parapfudrun içinde oluşan çok yüksek sıcaklığa ve basınca sahip gazlar, bu özel tasarımda çok kısa sürede (1-2 milisaniye) izolatör dışına atılırlar. Böylelikle porselen izolatörün şiddetle patlaması ve çevredeki cihazlara zarar vermesi önlenmiş olur.

 

KALİTE KONTROL

Disaş marka, ZLA-tipi parafudrlar ve bunları oluşturan varistörler, Disaş A.Ş.’nin İSO-9001 Kalite Sistem Belgesi çerçevesinde, kendi laboratuarlarında IEC 60099-4 standartına uygun olarak aşağıdaki imalat deneylerine tabi tutulurlar.

  • Anma boşalma akımında artık gerilim deneyi

  • Referans gerilimi deneyi

  • Kaçak akım (rezistif ve kapasitif bileşenler) deneyi

  • Kısmi boşalma seviyesi ölçümü

  • Mahfaza kaçağı deneyi

Bu deneylere ait sonuçları kapsayan rapor müşteriye malzeme ile teslim edilir.

 

AKSESUARLARİ

İzole ayaklar ve ampermetreli veya ampermetresiz darbe sayıcılar müşteri talebine göre ayrıca temin edilebilirler.
UR > 120 kV parafudrlar için korono halkası parafudrla birlikte standart olarak verilir.


Not 1: İstenilen anma gerilimi yukarıdaki tabloda yer almıyorsa lütfen Disaş ile irtibata geçiniz.

Not 2: Komple parafudr Maksimum Artık Gerilim değerleri
Ust: Dik Akım Darbesi : 1/20 µs ,10 kA
Usw: Açma Kapama Akım Darbesi : 30/60 µs , 1 kA
Ures: Yıldırım Akım Darbesi : 8/20 µs

Not 3:
Boş izolatörün izolasyon dayanım değerleri
Şebeke Frekanslı Gerilim Dayanımı : 50Hz (yaşta)
Yıldırım Darbe Gerilim Dayanımı : 1.2/50 µs (kuruda)
Açma-Kapama Darbe Gerilim Dayanımı : 250/2500 µs (yaşta)


Ur : Anma Gerilimi
Uc : Parafudrun Maksimum Sürekli İşletme Gerilimi
TOV : Geçici Aşırı GerilimNot: İstenilmesi durumunda, Kaçk Yolu Uzunluğu 31.5mm/kV olan parafudrlar da temin edilir. Lütfen Disaş'la irtibata geçiniz.

 ©2011 Disaş AŞ