Contact Informations
Disjonktör ve Elektrik Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.CONTACT OFFICE : B. Esat Mah. Kemer Sok. No:13/4
06700-G.O.P. – ANKARA/TURKEY
Phone: +90 312 466 60 03
Fax: +90 312 467 18 93
e-mail: disas@disas.com.tr

FACTORY: Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:226
06750-Akyurt - ANKARA
Phone: +90 312 4662784 - Pbx. 155 or 160
            +90 312 4688827 - Pbx. 155 or 160
e-mail: fabrika@disas.com.tr - hasim.golar@disas.com.tr

For sales inquiries, please contact factory.

 

©2021 Disaş AŞ